Nasze Usługi
Ocena umiejętności spawacza

Jeśli poszukujesz spawaczy, a nie wiesz czy ich umiejętności i jakość próbek pospawanych jest akceptowalna, to dobrze trafiłeś. Możemy zrobić to za Ciebie. Przeprowadzimy próby spawalnicze na blachach i rurach w wybranej metodzie: 111, 121, 131, 135, 136, 138, 141.

Weryfikacja spawacza zostanie podsumowana oceną.
Ewentualna możliwość doszkolenia w celu podniesienia umiejętności.
Współpracujemy z ośrodkiem szkolenia spawaczy z kadrą certyfikowanych instruktorów spawania IWP posiadających wieloletnie doświadczenie.

Certyfikacja spawaczy i operatorów

Kwalifikacje spawacza dla konstrukcji dozorowych muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez Towarzystwo Klasyfikacyjne lub instytucje dozorowe.

W swojej ofercie wykonujemy certyfikację spawaczy na zgodność z normą PN-EN ISO 9606-1 na rurach i blachach we wszystkich pozycjach, w metodach:

– 111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną,
– 131 – spawanie metodą MIG (aluminium),
– 135 – spawanie metodą MAG (drut lity),
– 136 – spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego,
– 138 – spawanie łukowe drutem proszkowym, metalicznym w osłonie gazu aktywnego,
– 141 – spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

Również wykonujemy egzaminy dla operatorów zgodnie z normą PN-EN ISO 14732, dla metody:
– 121 -spawanie łukiem krytym pojedynczym drutem elektrodowym.

Pomożemy dobrać wymiary próbki ( rury i blachy) i zakres uprawnień w różnych metodach, tak aby ograniczyć ilość dodatkowych próbek i ograniczyć koszty dodatkowych egzaminów.

Egzaminy są organizowane pod Towarzystwami Klasyfikacyjnymi : DNV, PRS, BV i inne.

Określenie wymagań spawalniczych

Projekty różnych konstrukcji stalowych, rurociągów, instalacji, które wymagają procesów spawalniczych niosą ze sobą przygotowanie określonej dokumentacji techniczno-wykonawczej. Zakres takiej dokumentacji wymaga spełnienia wymagań klienta jak i norm wyrobu, rodzaju wyrobu oraz klasy wyrobu, itp.
Jeżeli poszukujesz pomocy w określeniu wymagań oferujemy pomoc w wyspecyfikowaniu wymagań dotyczących:
> materiałów podstawowych,
> materiałów dodatkowych,
> procedur spawalniczych (WPQR, WPS),
> uprawnień personelu spawalniczego- spawacze, operatorzy,
niezbędnych do wykonania danego zadania.

Procedury WPQR i WPS

Określenie oraz prawidłowe zatwierdzenie właściwej technologii spawania jest jednym z kluczowych punktów w produkcji spawanych konstrukcji stalowych. Jako doświadczona kadra inżynierów spawalników IWE kompleksowo przygotujemy procedurę kwalifikowania technologii spawania WPQR wraz z instrukcją technologiczną spawania WPS.

Przygotowanie WPS-u będzie przebiegać kilku etapowo:

o analiza projektu – jej celem jest określenie i analiza zakresu kwalifikacji próbki ( rodzaj i gatunek materiału podstawowego, grupa materiałowa, zakresy grubości , metoda spawania, pozycja spawania, rodzaj materiału dodatkowego, rodzaju złącza/y itp. ),
o określenie zakresu badań NDT (nieniszczących) i DT ( niszczących) zgodnie z normą PN-EN ISO 15614 bądź przepisami Towarzystw Klasyfikacyjnych,
o opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS,
o spawanie złącza próbnego zgodnie z pWPS w obecności inspektora jednostki notyfikowanej,
o wykonanie badań NDT ( nieniszczących) złącza próbnego przez Laboratorium Badań Nieniszczących,
o wykonanie badań DT (niszczących) próbek ze złącza próbnego w Laboratorium Badań Niszczących,
o opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania WPQR,
o sporządzenie instrukcji technologiczna spawania WPS-a,
o przekazanie kompletu dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia WPQR i WPS przez jednostkę notyfikującą.

Z formalnego punktu widzenia, posiadanie przez firmę kwalifikowanych technologii spawania WPQR jest niezbędne przy wykonywaniu konstrukcji i wyrobów spawanych, również tych mniej odpowiedzialnych. Ponadto jest obowiązkowe z punktu widzenia spawalniczego systemu jakości zgodnie z EN ISO 3834. Jeśli firma dysponuje kwalifikowanymi technologiami spawania WPQR znacząco zwiększa swoje szanse ubiegając się o zlecenia, co stanowi jej konkurencyjność na rynku.